Informácie súvisiace s vírusom vtáčej chrípky

 • Štatistika nakazení a úmrtí ludi na vírus vtáčej chrípky
  Prehľadná tabuľka obsahjúca presné počty nakazení a úmrtí ludi, ...     čítaj ďalej

 • Informácie a rady pre širokú verejnosť
  Vtáčia chrípka - čo treba vedieť a robiť, Čo treba pri vzniku chrípkovej epidémie urobiť, ...     čítaj ďalej

 • Vyjadrenie MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SR
  Čo je vtáčia chrípka? Kroky MZSR, Prevencia, Odporúčania pre cestovateľov, Príznaky, Ľudská chrípka ...     čítaj ďalej

 • Podrobný plán opatrení pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike
      čítaj ďalej

 • Základné fakty
  vírus, prenos, symptómy, nebezpečenstvo pre ľudí, možnosť liečby ...     čítaj ďalej

 • Vyjadrenie MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA SR
  Čo je vtáčia chrípka? Ako je vírus odolný? Ako sa nákaza prenáša? Aké sú opatrenia pri výskyte? Aká je možnosť ochrany pred nakazením? ...     čítaj ďalej

 • Vyjadrenie doktora k vtáčej chrípke H5N1
  Vtáčia chrípka, prenos na človeka, smrteľnosť.Fakty o vtáčej chrípke, vtáčia chrípka verzus sezónne epidémie ľudskej chrípky, pandémia chrípky. Prenos na človeka a smrteľnosť. Výroba vakcíny proti vtáčej chrípke je pripravená. Aj keď vírus vtáčej chrípky nevyvoláva epidémie u ľudí, jej antigény H5N1 by sa mohli podieľať pri vzniku nového pandemického vírusu, preto bola pripravená výroba vakcíny H5N1 na očkovanie ľudí...     čítaj ďalej

NAHLASOVANIE a KONTAKTY
V prípade spozorovania príznakov, ktoré by mohli svedčiť o prítomnosti nákazy na našom území – najmä náhly úhyn vtáctva, pokles v príjme potravy a vody, prípadne iné klinické príznaky ochorenia, alebo pri náleze uhynutého, či umierajúceho voľne žijúceho vtáka, je potrebné urýchlene informovať miestne príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (http://www.svps.sk/zakladne_info/rvps.asp), prípadne priamo ŠVPS SR .
Zdroj : svps.sk
Vtáčia chrípka v Európe Vtáčia chrípka v Európe.

Webdesign - CMS - Software - EUROIT - IT Solutions & Services