0) { $ret.=''; } else { $ret.=' '; } return ($ret); } ?> Vtáčia chrípka - Informačný portál o vtáčej chrípke

Aktuálna anketa

()