setFrom("vtaciachripka@vtaciachripka.sk"); $mail->setSMTPParams("mail.webmin.sk", null, null, true, "server@webmin.sk", "prtko2"); $mail->setHTMLCharset("utf-8"); $mail->setTextCharset("utf-8"); $mail->setSubject('Kontaktny formular zo stranky www.vtaciachripka.sk'); $mail->setHTMLEncoding (new Base64Encoding()); $mail->setHTML('
Vaše meno :'.$_POST["meno"].'
Vaša e-mailová adresa :'.$_POST["email"].'
Názor :'.$_POST["nazor"].'
'); if ($_FILES['userfile']['name']!="") { copy ($_FILES['userfile']['tmp_name'], $_FILES['userfile']['name']); $mail->addAttachment(new fileAttachment($_FILES['userfile']['name'], $_FILES['userfile']['type'], new Base64Encoding())); $mail->send(array("vtaciachripka@vtaciachripka.sk"), "smtp"); unlink ($_FILES['userfile']['name']); } else { $mail->send(array("vtaciachripka@vtaciachripka.sk"), "smtp"); } header ("Location: kontakt-finish.php"); exit; } ?> Vtáčia chrípka - Informačný portál o vtáčej chrípke

Kontaktujte nás

Našli ste zaujímavý obrázok na tému vtáčej chrípky ?
Chcete nám poslať Váš názor alebo pripomienku ?
Chcete uverejniť na našich stránkach Váš článok ?

Kontaktujte nás pomocou formulára alebo cez email na adresu vtaciachripka@vtaciachripka.sk

NAHLASOVANIE a KONTAKTY
V prípade spozorovania príznakov, ktoré by mohli svedčiť o prítomnosti nákazy na našom území – najmä náhly úhyn vtáctva, pokles v príjme potravy a vody, prípadne iné klinické príznaky ochorenia, alebo pri náleze uhynutého, či umierajúceho voľne žijúceho vtáka, je potrebné urýchlene informovať miestne príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (http://www.svps.sk/zakladne_info/rvps.asp), prípadne priamo ŠVPS SR .
Zdroj : svps.sk
Vtáčia chrípka v Európe Vtáčia chrípka v Európe.

Webdesign - CMS - Software - EUROIT - IT Solutions & Services