Výskyt vtáčej chrípky v Európe

Bird flu in Europe / Vtáčia chrípka v Európe
Legenda :
Potvrdený výskyt H5N1 u vtákov Potvrdený výskyt H5N1 u vtákov
Potvrdený výskyt H5N1 u cicavcov Potvrdený výskyt H5N1 u cicavcov
Potvrdený výskyt H5N1 u ľudí Potvrdený výskyt H5N1 u ľudí

Rok 2006
 • 15.3. Švédsko
 • 8.3. Albánsko
 • 5.3. Poľsko
 • 3.3. Srbsko a Čierna Hora
 • 28.2. Bosna a Hercegovina
 • 26.2. Švajčiarsko
 • 23.2. Slovensko
 • 21.2. Maďarsko
 • 18.2. Francúzsko
 • 16.2. Slovinsko
 • 15.2. Nemecko
 • 14.2. Rakúsko
 • 11.2. Grécko, Taliansko, Bulharsko
 • 29.1. Cyprus
Rok 2005
 • 3.12. Ukrajina
 • 26.10. Chorvátsko
 • 23.10. Veľká Británia
 • 15.10. Rumunsko
 • 8.10. Turecko
  (výskyt u ľudi: 12 nakazených a 4 potvrdených úmrtí)
Zdroj: vtaciachripka.sk
NAHLASOVANIE a KONTAKTY
V prípade spozorovania príznakov, ktoré by mohli svedčiť o prítomnosti nákazy na našom území – najmä náhly úhyn vtáctva, pokles v príjme potravy a vody, prípadne iné klinické príznaky ochorenia, alebo pri náleze uhynutého, či umierajúceho voľne žijúceho vtáka, je potrebné urýchlene informovať miestne príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (http://www.svps.sk/zakladne_info/rvps.asp), prípadne priamo ŠVPS SR .
Zdroj : svps.sk
Vtáčia chrípka v Európe Vtáčia chrípka v Európe.

Webdesign - CMS - Software - EUROIT - IT Solutions & Services