Štatistika nakazení a úmrtí ludi na vírus vtáčej chrípky

24.03.2006

Krajna

2003

2004

2005

2006

Celkovo

nakazenia

úmrtia

nakazenia

úmrtia

nakazenia

úmrtia

nakazenia

úmrtia

nakazenia

úmrtia

Azerbajdžan 0 0 0 0 0 0 7 5 7 5
Kambodža 0 0 0 0 4 4 1 1 5 5
Čína 0 0 0 0 8 5 7 5 15 10
Indonézia 0 0 0 0 17 11 12 11 29 22
Irak 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
Thajsko 0 0 17 12 5 2 0 0 22 14
Turecko 0 0 0 0 0 0 12 4 12 4
Vietnam 3 3 29 20 61 19 0 0 93 42
Celkovo 3 3 46 32 95 41 41 28 185 104

Zdroj: who.int
NAHLASOVANIE a KONTAKTY
V prípade spozorovania príznakov, ktoré by mohli svedčiť o prítomnosti nákazy na našom území – najmä náhly úhyn vtáctva, pokles v príjme potravy a vody, prípadne iné klinické príznaky ochorenia, alebo pri náleze uhynutého, či umierajúceho voľne žijúceho vtáka, je potrebné urýchlene informovať miestne príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (http://www.svps.sk/zakladne_info/rvps.asp), prípadne priamo ŠVPS SR .
Zdroj : svps.sk
Vtáčia chrípka v Európe Vtáčia chrípka v Európe.

Webdesign - CMS - Software - EUROIT - IT Solutions & Services