Základné fakty

23.02. 2006, 10:30

Vírus

Vírus vtáčej chrípky je vysoko nákazlivý. Napadá prevažne sliepky a kurence, morky ale aj divo žijúce vtáky. Kmeň vírusu H5N1 je vysoko agresívny. U 80 až 100 percent nakazených zvierat prichádza smrť v priebehu pár dní. Veľmi zriedkavo sa môžu nakaziť aj ľudia. V Ázii bolo doteraz objavených viac ako 130 prípadov nákazy človeka. Z toho zomrelo približne 70 ľudí. Väčšina z nakazených pracovala s hydinou.

Prenos

Prenos zo zvieraťa na zviera môže nastať: dotykom, výkalmi, slinami a slznými tekutinami. K prenosu môže dôjsť aj pri kontakte s konataminovaným materiálom ako sú napríklad transportné bedne alebo kartóny na vajcia. Teoreticky je možná aj nepriama nákaza formou vdýchnutia kontaminovaného prachu.

Symptómy

čas od nakazenia po prepuknutie choroby je 3 až 14 dní. Nasleduje vysoká horúčka, dýchacie problémy, slabosť, nechuť do jedla, znižené množstvo nakladených vajec, hnačka. Zvieratá môžu ale aj odrazu zomrieť alebo sa udusiť bez predchádzajúcich príznakov.

Nebezpečenstvo pre ľudí

Vedci sa obávajú mutácií vírusu H5N1, ktoré by mohli viesť k vytvoreniu vírusu ktorý by bol schopný prenosu z človeka na človeka. Nové výsledky výskumov túto obavu potvrdzujú. Subtyp H1N1, ktorý poznáme ako Španielsku chrípku a v rokoch 1918-20 zabil skoro 50 miliónov ľudí, bol predtým čisťým vírusom vtáčej chrípky až kým nezmutoval. Možná je aj dvojitá infekcia človeka alebo ošípaných ľudským a zároveň zvieracím vírusom, čo by mohlo viesť k mutácii vírusu ktorá by mohla vyvolať celosvetovú nákazu - tzv. pandémiu.

Liečba

Dva lieky môžu človeku v nepravdepodobnom prípade nákazy vírusom H5N1 pomôcť. Antivirotiká TAMIFLU (Roche) alebo RELENZA (GlaxoSmithKline). Tamiflu existuje ako tabletky alebo sirup, Relenza ako prášok ktorý sa inhaluje. Tieto lieky blokujú bielkovinovú štruktúru na povrchu vírusu a tým zabraňujú novým vírusom opustiť nakazenú bunku hostiteľa a tým zamedzujú šíreniu sa vírusu v tele. Tieto lieky ale nebudú v prípade pandémie natoľko účinné aby nás 100-percentne ochránili, budú slúžiť iba na preklenutie času potrebného na výrobu účinnej vakcíny.
NAHLASOVANIE a KONTAKTY
V prípade spozorovania príznakov, ktoré by mohli svedčiť o prítomnosti nákazy na našom území – najmä náhly úhyn vtáctva, pokles v príjme potravy a vody, prípadne iné klinické príznaky ochorenia, alebo pri náleze uhynutého, či umierajúceho voľne žijúceho vtáka, je potrebné urýchlene informovať miestne príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (http://www.svps.sk/zakladne_info/rvps.asp), prípadne priamo ŠVPS SR .
Zdroj : svps.sk
Vtáčia chrípka v Európe Vtáčia chrípka v Európe.

Webdesign - CMS - Software - EUROIT - IT Solutions & Services