Oznámenia

Prehľadná tabuľka obsahjúca presné počty nakazení a úmrtí
Prehľadná tabuľka obsahjúca presné počty nakazení a úmrtí ludi, ...
viac informácií

História vírusu

História vírusu
Historické záznamy o víruse siahajú do roku 1918, kedy bola prvá známa pandémia vírusu chrípky H1N1, všeobecne známa ako Španielska chrípka.
čítaj ďalej

Informácie

Aktuality
Čo je vtáčia chrípka? Existuje riziko nakazenia ľudí vírusom vtáčej chrípky? Ako je vírus odolný?
čítaj ďalej

H5N1 obrazom

Vtáčia chrípka obrazom
Prezrite si galériu obrázkov na tématiku vtáčej chrípky.
prezri galériu

Aktuality

Monitoring tlače na tému vtáčia chrípka
Prečítajte si najaktuálnejšie správy o vtáčej chrípke. Monitoring slovenskej a českej online tlače na tému vtáčia chrípka.
čítaj ďalej
NAHLASOVANIE a KONTAKTY
V prípade spozorovania príznakov, ktoré by mohli svedčiť o prítomnosti nákazy na našom území – najmä náhly úhyn vtáctva, pokles v príjme potravy a vody, prípadne iné klinické príznaky ochorenia, alebo pri náleze uhynutého, či umierajúceho voľne žijúceho vtáka, je potrebné urýchlene informovať miestne príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (http://www.svps.sk/zakladne_info/rvps.asp), prípadne priamo ŠVPS SR .
Zdroj : svps.sk
Vtáčia chrípka v Európe Vtáčia chrípka v Európe.

Webdesign - CMS - Software - EUROIT - IT Solutions & Services